Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je PRELIEZKA, o.z., Stredná 5906/21, 821 04 Bratislava, (ďalej len ako „predávajúci“ „my“, „náš“, „webové stránky“, „Internetový obchod“).

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne.  Preto sme vypracovali zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies („Zásady“), ktoré:

  • stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame;
  • vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje;
  • vysvetľujú kedy a prečo ich zdieľame s iným organizáciám; a
  • vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Ponúkame určité množstvo produktov a preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto Zásady pokrývajú.  Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby (ďalej len ako „naše Služby“).  Využívanie našich Služieb znamená:

  • nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu alebo iným spôsobom na všetkých webových stránkach („naše Webové stránky“) či mobilných aplikáciách („naše Mobilné aplikácie“), kde budú zverejnené tieto Zásady; alebo
  • registrácia do elektronického systému priamej marketingovej komunikácie, ako napríklad leták, ktorý od nás dostávate cez e-mail alebo SMS.
  • registrácia alebo účasť na prieskumoch, súťažiach alebo udalostiach, ktoré organizujeme, používanie služieb, ktoré vám ponúkame v spolupráci s našimi Partnermi.

Tieto Zásady sa na vás vzťahujú aj keď nás kontaktujete, alebo ak my vás kontaktujeme v súvislosti s našimi Službami.

Naše Webové stránky alebo Mobilné aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia.  Pred poskytnutím vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže my nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

 

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?