Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na:

  1. opravu nesprávnych informácií:

Zhrnutie tohto práva:

ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.

 

  1. vznesenie námietky voči nášmu využívaniu týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

všeobecnú námietku – Následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov (pozrite si časť č. 3 nižšie) alebo ich odstránime (pozrite si časť č. 4 nižšie).

námietku súvisiacu s priamym marketingom – Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

  1. obmedzenie rozsahu nášho využívania týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

– spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame

– sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili

 

  1. požiadanie o odstránenie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku (uvedenú v časti 2 vyššie)

– ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie)

– sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje

 

  1. požiadanie o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je napr. JSON.

Žiadosť v súvislosti s vašimi údajmi nám môžete predložiť telefonicky na čísle: 0800 222 333

Môžete požadovať, aby sme správu s údajmi zaslali buď priamo vám, alebo tretej strane.

  1. podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov:

 

Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov. Nižšie sa dozviete, ako môžete kontaktovať úrad.

 

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?