Táto časť podrobne vysvetľuje akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje.

Využívame osobné údaje To znamená, že spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje Prečo spracúvame vaše osobné údaje týmto spôsobom? Právny základ
aby sme vám sprístupnili naše Služby spravovať účty, ktoré u nás máte, spracúvať vaše objednávky a vrátenie peňazí Na to, aby sme mohli spravovať vaše zákaznícke účty, zabezpečiť vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpiť a pomáhať vám pri vašich objednávkach a pri vrátení peňazí potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. Nevyhnutné na plnenie zmluvy:

Doteraz získavame tieto údaje:

-údaje o nákupe a transakciách

-kontaktné údaje

-podrobnosti o profile

-údaje o doručení/vyzdvihnutí

 

Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť vaše produkty alebo služby.

Oprávnené záujmy:

-splniť vaše objednávky a záujem o ďalšie osobné údaje stanovené v tejto časti

na spravovanie a zlepšovanie našej každodennej prevádzky spravovať a zlepšovať naše Webové stránky a Mobilné aplikácie, pomáhať vývoju a zlepšovaniu škály našich produktov, služieb, systémov informačných technológií a spôsobu, akým s vami komunikujeme, rozpoznať podvod a iný trestný čin a predchádzať im Na našich Webových stránkach využívame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie vašich zákazníckych skúseností.

Niektoré súbory cookies sú nutné, preto ak chcete mať možnosť využívať všetky funkcie našich Webových stránok a Mobilných aplikácií, nevypínajte ich.  Môžete vypnúť ďalšie súbory cookies, ale to môže ovplyvniť vaše zákaznícke skúsenosti. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich vypnutí nájdete v časti súbory cookies a podobné technológie.

Spoliehame sa na využívanie osobných údajov pri vypracúvaní prieskumov trhu, ako aj vnútorných prieskumov a vývoja a pri zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti) a našej ponuky produktov, služieb a predajní.  To nám umožňuje poskytovať lepšie služby zákazníkovi.

Je pre nás dôležité monitorovať využívanie našich Služieb a rozpoznať a predchádzať podvodom, iným trestným činom a zneužívaniu služieb.  To nám pomáha uistiť vás, že môžete naše Služby využívať bezpečne v súlade s platnými podmienkami.

Oprávnené záujmy

 

na prispôsobenie vášho nakupovania na našom Internetovom Obchode alebo našich webových stránkach využívať vaše online nákupné a online nákupy čo nám pomáha vás lepšie spoznať ako zákazníka a poskytnúť vám ponuky a služby prispôsobené vašim potrebám. Ponúkať vám relevantné marketingové správy (vrátane emailových, SMS, alebo poštových správ alebo Online reklamy alebo komunikácie, ktorú vám poskytujeme keď nakupujete na našom Internetovom Obchode súvisiace s našimi produktmi a Službami.. Súčasťou tohto procesu môže byť zobrazovanie online reklám na webových stránkach skupiny a na webových stránkach iných organizácií a Online mediálne kanály (vrátane napríklad cez Google AdWords). Taktiež môžeme merať efektivitu našich marketingových správ a správ našich Partnerov. Skúmanie vášho nákupného správania a nákupov nám umožňuje prispôsobiť vám naše ponuky a služby.  Pomáha nám to vyhovieť vašim zákazníckym potrebám.Chceme sa uistiť, že vám poskytujeme marketingové správy vrátane online reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Aby sme to dosiahli, vyhodnocujeme taktiež vaše odpovede na marketingové správy týkajúce sa produktov a služieb, ktoré ponúkame, čo tiež znamená, že vám môžeme ponúkať produkty a služby, ktoré nám pomôžu lepšie spĺňať vaše zákaznícke potreby.

Váš marketingový výber môžete meniť pri registrácii a kedykoľvek neskôr.

Taktiež si môžete vyberať online reklamy.  Nižšie uvádzame váš výber, čo sa týka súborov cookies, a ako môžete riadiť vaše online preferencie reklamy.

Oprávnené záujmy

Pri marketingových správach, ktoré vám odosielame cez email alebo SMS sa väčšinou spoliehame na váš súhlas, avšak sú situácie, kedy je našim oprávneným záujmom využiť vaše osobné údaje týmto spôsobom.

aby sme s vami boli v kontakte kontaktovať vás v súvislosti s našimi Službami, napríklad telefonicky, emailom alebo poštou, alebo odpovedaním na príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ste nám odoslali. spravovať propagačné akcie a súťaže, ktorých sa zúčastňujete, vrátane tých, ktoré usporadúvame s našimi Partnermi. pozývať vás na účasť a spravovanie zákazníckych prieskumov, recenzií a iných aktivít trhového prieskumu, ktoré vypracujeme. Chceme sa o vás ako o nášho zákazníka lepšie starať, preto využívame vaše osobné údaje na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na vaše správy ako aj nato, aby sme vás informovali o zmenách Služieb, ktoré sme vykonali alebo sa chystáme vykonať a ktoré sa vás dotýkajú (ako napríklad zmeny týchto Zásad alebo podmienok používania našich Služieb). Aby sme mohli spravovať propagačné akcie a súťaže, do ktorých sa zapájate, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. Na zlepšenie našich Služieb vypracúvame trhový prieskum.  Napriek tomu, že vás kontaktujeme v tejto súvislosti, nemusíte sa týchto aktivít zúčastniť. Ak nám oznámite, že nechcete, aby sme vás v súvislosti s trhovým prieskumom kontaktovali, budeme vašu voľbu rešpektovať.  V žiadnom prípade to neovplyvní využívanie našich Služieb. Oprávnené záujmy, ak vás však chceme pozývať prostredníctvom elektronických prostriedkov ako sú email či SMS, budeme sa spoliehať na váš súhlas.
kvôli sporom, sťažnostiam alebo nárokom riešiť sťažnosti, zákonné nároky alebo spory, ktoré zahŕňajú vás alebo nás. Napríklad ak nie ste spokojní s produktmi, ktoré ste si u nás kúpili. Zriaďovanie, uplatňovanie alebo obhajoba zákonných nárokov, v niektorých prípadoch sa však spoliehame na Oprávnené nároky alebo Osobitné ustanovenie zákona, ktoré nám umožňuje spracúvať vaše údaje na splnenie našej zákonnej povinnosti

 

Naše Oprávnené záujmy pri využívaní vašich osobných údajov

Vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladajú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

  • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
  • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
  • starostlivosť o váš účet, spravovanie sťažností a riešenie sporov;
  • porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;
  • ochranu a podporu nášho obchodu, zamestnancov, zákazníkov, Partnerov
  • predchádzanie a rozpoznanie anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu;
  • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?