Uvedomujeme si, aké dôležité je chrániť a spravovať vaše osobné údaje.  Táto časť vymedzuje určité opatrenia, ktoré sme v tejto súvislosti zaviedli.

Využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v záujme ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim budovám a súborom.  Autorizovaný prístup majú iba zamestnanci, ktorí ho potrebujú na to, aby si mohli plniť pracovné povinnosti.

  • Bezpečnosť vašich informácií pri prenose chránime tým, že ich šifrujeme.
  • Anti-spamová a firewall ochrana webového rozhrania (stránky)
  • V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme prítomnosť fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení. V niektorých prípadoch si vyžiadame doklad totožnosti, skôr než začneme zdieľať vaše osobné údaje.
  • Pri potvrdzovaní objednávky odhalíme iba posledné štyri číslice vášho čísla kreditnej karty.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že hoci zavádzame potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate cez internet.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť presunuté alebo uložené na mieste mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“).  Okrem toho ich môžu spracúvať spoločnosti, ktoré pôsobia mimo EHP a ktoré pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich poskytovateľov služieb.  Takto môžeme zaistiť, aby boli rešpektované vaše práva na súkromie v zmysle týchto Zásad.

Ďalšie informácie o presune údajov mimo EHS vrátane kópie Modelových doložiek nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?